Hoe?

Agile. De heilige graal is het niet, maar een agile manier van werken helpt in IT-land goed bij het sneller opleveren van deelresultaten. Een programma leiden binnen een organisatie die nog lerend is voor wat betreft agility, is interessant en uitdagend. Maar het kan wél! 

Voor mij is het belangrijk dat het programma voldoende mandaat heeft en in de uitvoering de beschikking heeft over agile teams, zoals (Biz)DevOps teams. Veel van mijn programma’s hebben wel gewoon een stuurgroep en klankbordgroep, maar in de operatie al meer agile kenmerken. Denk hierbij aan een programmateam met Product Owners op verschillende domeinen, die zelf weer een of meerdere DevOps teams begeleiden.

Graag trek ik samen met de organisatie op om stappen te zetten op het agile vlak.