Waar?

Recente opdrachten waaraan ik als programmamanager heb bijgedragen: 

Gemeente Den Haag: Masterplan IT

Verantwoordelijk voor het totale programma (2020-2023, 36.6 mln euro), waarin de ICT van de gemeente op orde én toekomstproof gemaakt werd. Een team van 50 mensen. Het betrof de Haagse digitale werkplek (invoering Office365, migratie naar Windows 10), Netwerk (aanbesteding en invoering ‘connectivity as a service’, Datacenter & Cloud (LCM in datacenters, Datacenter en Cloud strategie (Azure) en de invoering daarvan), applicatiemigratie en -rationalisatie, Security (endpoint solution, SOC/SIEM invoering). 

Door middel van multidisciplinaire teams toewerken naar een agile organisatie waarbij ketensamenwerking uitgangspunt is.

Ministerie van Binnenlandse Zaken: Programma Data bij de Bron / Digilab

Verantwoordelijk voor de opzet van beide programma’s. Samenwerking met diverse partijen, zoals Kadaster, ICTU, VNG, CBS, Geonovum. Voor beide programma’s geldt dat er zowel een technische als een communicatieve kant aan zit. Beide gaan over enkele miljoenen euro’s. Uitdaging is om in een politiek gevoelige context een concreet programma op te zetten en uit te voeren. De samenhang is van belang: Federatief Datastelsel, Data bij de Bron, trajecten bij VNG/R, Regie op Gegevens.